Основни политически партии, коалиции и инициативни комитети са нарушили разпоредбата на чл. 134, ал. 9 в срок от 3 дни след изборния ден да премахнат поставените от тях плакати, реклами и други агитационни материали, съобщиха от Община Пазарджик.

В отговор на подаден сигнал от репортер на ТВ “Телекабел” на редовната пресконференция на 11.04.2017 г., относно непремахнати предизборни материали, е направена проверка на ситуацията, която констатира наличието на публични места в Пазарджик на агитационни материали, поставени от политически партии и коалиции по време на провеждането на парламентарните избори, се казва в прессъобщението.

Днес, 18.04.2017 г., бяха изпратени предупредителни писма до офисите на политически партии и коалиции да премахнат поставените агитационни материали в тридневен срок от получаването им. В случай на неизпълнение на предупреждението на основание чл. 2, т. 12 от Наредбата за обществения ред на Общински съвет Пазарджик, във връзка с чл. 39 ще бъде наложена глоба в размер до 1000 лв. на всеки от нарушителите.