Подписан е договор с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Памидово – втори етап“, съобщи кметът на община Лесичово – инж. Серьожа Лазаров. Миналата година е бил подменен на 50 процента стария водопровод на селото.

Стари, етернитови тръби, с които почти ежедневно са ставали аварии. Изпълнението на проекта и цялостната подмяна на водопровода ще доведе до значително намаляване на загубите на вода и подобряване качеството, и количеството на питейната вода за нуждите на жителите на селото.

С реализирането на втория етап от проекта ще се реконструира 100 % от водопроводната врежа на Памидово.