В зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик, от 10:30 часа се състоя последната информационна среща от серията събития в Пазарджишка област на тема „Възможностите за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.“, които Областен информационен център – Пазарджик организира.

21Велинград

Информационните срещи се проведоха в периода от 30 март 2017 г. до 21 април  2017 г. във всички дванадесет общини в област Пазарджик с цел да се представи на заинтересованите лица възможностите за финансиране през 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“  и Програмата за развитие на селските райони.

21Ракитово

Особен интерес  предизвикаха възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за развитие на селските райони.

По време на всички събития присъстваха 249 участници от дванайсетте общини: НПО, представители на общинска и областна администрация, бизнес, земеделски производители, обучителни и образователни институции.