Областният управител Златко Митрев свика работна среща във връзка с констатираните завишени стойности на естествен уран в питейната вода от водоизточници на територията на Община Велинград и наложените ограничения на водоползването. На срещата присъстваха кметове и представители на общини, управители на ВиК дружества, ръководителите на РЗИ, РИОСВ, МВР и Окръжна прокуратура Пазарджик.

По искане на областния управител, в срок до 24.04.2017г. „ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик и общинските ВиК оператори в Пещера, Панагюрище, Белово, Брацигово, Ракитово, Батак и Стрелча, предоставиха анализи от мониторингови изследвания на питейната вода по радиологични показатели. Пробите са вземани от различни водоизточници, извършвани са в лицензирани лаборатории, посочените стойности са в допустимите норми. На този етап, Велинград е захранен изцяло с питейна вода от Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/, която е без отклонение по радиологични показатели, след изключване на водоподаването от каптажи „Клептуза” и „Легоринец”. Ограничено остава и ползването на водата за питейни нужди в селата Света Петка, Юндола, Грашево, Пашово и Мечо Корито. Създадена е необходимата организация за доставка на бутилирана натурална минерална вода, която се раздава на домакинствата по списък.

Проверките от страна на РЗИ Пазарджик по изпълнение на предписаните мероприятия продължават.  Взети са нови проби в засегнатите райони, очакват се резултати от лабораторния анализ на водите от лабораторията на Националния център по радиобиология и радиационна защита.

25ми2