Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия ще проведе в рамките на 4 дни –от  25 до 28 април 2017 г. в Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев” в Пазарджик, която е съорганизатор на курса с Българска библиотечно-информационна асоциация. Обучители са д-р Дончо Донев и д-р Минчо Николов от фондация „Институт за съвременна психология”. Ще бъдат обучени 16 библиотекари от цялата пазарджишка област.

Курсът представлява тренингово обучение, ориентирано към запознаване с техники на библиотерапията. Целта е да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения.

Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза. В програмата са предвидени теми, като психологическо консултиране и психотерапия, какво означава консултант по библиотерапия?; възникване и развитие на библиотерапията; въведение в библиотерапията; библиотерапия и други психотерапевтични направления; проблемът за личността – структурни, съдържателни и динамични концепции за личността; диагностика на личността в библиотерапевтичната практика – графологична категоризация, диференциално диагностично интервю; библиопсихология и др.