Санираната многофамилна сграда на бул. ”България” 110 в град Стрелча бе открита днес. Това стана в присъствието на кмета на община Стойно Чачов, областния управител Златко Митрев, управителят на фирмата – изпълнител на проекта Светлин Владимиров и живеещите в блока.

25стрелча3
Изпълнението на строителните дейности по проект „Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на бул. ”България” 110 А,Б,В” стартира на 25 октомври, миналата година.
Проектът, чиято обща стойност е 372 699.19лв. без ДДС / от тях за строително монтажни работи 361 094. 19 лв. без ДДС/ се реализира по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Изпълнител на проекта е „НСК СОФИЯ” ЕООД; За строителен надзор са разходвани 7 600лв. без ДДС.Изпълнител е «Ведипема»ЕООД; За инвеститорски контрол от 4 050лв. без ДДС. Изпълнител е Ведипема»ЕООД.

25стрелча2

В рамките на проекта са санирани 36 жилища и са  изпълнени
следните енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, полагане на ефективна топлоизолация под стоманобетонова плоча към неотопляемия подземен етаж, подмяна на съществуващата стара дограма, както и енергоспестяващо осветление в общите части на сградата. Подменено е оборудването за стълбищното осветление. Живеещите в многофамилната жилищна сграда вече постигнат енергийно спестяване в своите домове, имат по-добри условия на живот, а визията на блока допринася за приветливия вид на жизнената среда в град Стрелча.