Регионалната здравна инспекция все още очаква резултати от проби от трите основни водоизточника в землището на Велинград, за да установи дали има водата за питейно-битови нужди в тях е заразена с уран, съобщи днес на пресконференция в Пазарджик д-р Румен Атанасов, началник отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ към инспекцията. Пробите са били изпратени в специализирани лаборатории в Пловдив и Националния център по радиационна защита в София.

Той заяви, че мониторинг на водата в този район е правен през 2013 и 2015 г., но тогава не са установени наднормени нива на уран в съдържаниет она водата. Все още не може да се каже каква е причината за появата на радиокативното вещество сега, но е факт, че пробите от декември миналата година са го констатирали. Взети са всички мерки, за да бъде предпазено населението на общината от евентуални последици, като опасността за град Велинград е била елиминирана още на 20 април.

ВКТВ – Велинград е глобено с 15 000 лв., тъй като са проявили небрежност и вместо да заплатят направения анализ на пробите от 29 декември 2016 г., те са забавили процеса и новината за завишените нива на урана са станали ясни едва на 19 април, тази година. Пред РЗИ от велинградската фирма посочили, че не са имали финансови средства, за да платят пробите.

Към момента има забрана за консумацията на питейна вода от две от водоснабдителните зони на регион Велинград от зона – Грашево, махала Мечо корито и зона – Св. Петка, Юндола, Пашово. Още на 20 април са били спрени за водочерпене източник Клептуза и Легорилец, а частите на града, които се захранват от тях са водоснабдени от чисти източници. Към момента няма опасност за консумиране на вода от чешмите в кв. „Лъджене“ и кв. „Чепино“. 

Направените замервания на проби от 17 март 2016 г., взети от инспектори на РЗИ – Пазарджик не са показали наличие на уран във водата.