Общинските съветници от Национален фронт за спасение на България и Народен съюз – Благо Петров, Чавдар Чавдаров, Малина Златева и инж. Евтим Янев свикаха журналистите на пресконференция по повод на предложението им за референдум преди тегленето на нов дълг от общинска администрация.

Вчера то не беше допуснато в дневния ред на редовната месечна сесия, заяви Благо Петров, който обяви, че мотивите за референдума изобщо не са достигнали до хората.

Чрез вас имаме възможност да бъдем чути, ние считаме, че е крайно време ОбС да заочне да се държи отговорно и да спре да прокарва политиката на кмета на община Пазарджик, заяви адвокат Чавдар Чавдаров.

Това обстоятелство се потвърдило вчера, като „по един парадоксален начин бе дадена думата на Тодор Попов, който в случая е напълно заинтересован неговото предложение да мине, а не нашето. Кметът има възможността да взема становище по всяка точка от Дневния ред, но няма право да указва кои точки да се включват и по кои да се дебатира. Това е в разрез със Закона за местното самоуправление.“ – продължи Чавдаров.

„Кметът определи нашето предложение като напълно екзотично, ние сме една пета от общия брой на съветниците и имаме право да задължим съветниците да решат дали да бъде свикан такъв референдум. Екзотика ли е кмет на община да бъде избиран като независим кмет, като той никога не е поставял под съмнение компетентността на местните избиратели да вземат правилното решение, а сега реши, че мнението на хората не е компетентно и не е нужно?“ – каза Чавдаров.

„Нашето предложение е във връзка само по плафон А, за банков дълг 15 млн. лв., но касаещо рефинансирането на револвиращия кредит. Не поставяме под съмнение финансирането по проекти, ние не сме против развитието на града. Една от предпоставките за поемане на дълг е, че трябва да отговаря на определени условия, едно от тях е да удовлетворява потребностите на местната общност, ние твърдим, че предложението на Попов не е от полза за местната общност.

Има риск за местните хора, тъй като последиците от този дълг ще бъдат поети от следващото общинско ръководство. Не сме съгласни, тъй като в предложението освен лихвата, трябва да се сочат и източниците за погасяване на кредита. Това не е направено. Това е незаконосъобразно.“ – заяви Чавдаров. „Искаме да вкараме отново това предложение и ще поставим на разискване отново тази негледана вчера точка, вместо да обжалваме.“

Инж. Евтим Янев подчерта, че при приемане на отчета за 2016 г. е направил анализ, който е представил пред ОбС.

„През годините, досега продажбите са били основен източник за покриване на задълженията, но те намаляват и при спада на продажбите е невъзможно да се изплащат кредитите. Имотите се продават на безценица, първо – общинските апартаменти, продадени са 400 бр., от общо 1000, при цена по данъчна оценка. Общината може да продава на пазарна цена, ако реши. Общината започна да продава и имоти, които няма право да продава и съдаспря сделките – конна база Ивайло, Балона, районът около Пазара, паркинга на „Здраве“. Част от депозитите са върнати, но има и доста, които са 1 260 000 лв. за изплащане през тази година.

Не последваха санкции за онези, които купиха имоти, но не си изпълниха инвестиционните намерения. Заради това смятам, че когато теглиш кредит, трябва да си направиш сметка за това как ще го връщаш. Трябва да се направи пълен анализ на разходите на общината, да се оптимизират. Нужно е мостово финансиране, но трябва да има анализ на паричните потоци. Аргументацията за исканите кредити е безкрайно слаба. Останах в залата, защото не смятам, че като я напуснеш решаваш нещо. Трябва да има кръгла маса по всички тези въпроси. “ бе мнението на инж. Янев.

Деветимата съветници ще пробват да вкарат точката на следващото заседание на ОбС през май, ако това не стане ще обжалват решението пред Областния управитл и в съда.

По време на вчерашното заседание на ОбС – Пазарджик спорната точка не бе допусната, тъй като кметът Тодор Попов изтъкна аргумента, че преди гласуването на поемането на нов общински дълг е било обявено Публично обсъждане, на което на се е явил нито един от съветниците, които сега настояват за референдум. По закон, Публичното обсъждане е мястото, където се изтъкват аргументи „за“ или „против“ осъществяването на едно действие от общинска администрация. Освен това пак законът предвижда решението за теглене на нов дълг да се вземе с обикновено мнозинство от Общинските съвети.

Мнението на съветници, които останаха в Пленарната зала е, че в момента НФСБ и Народен съюз си правят пиар, част от средствата от новия дълг ще бъдат насочени и към подобряването на инфраструктурата в Пазарджик, нещо, което е изцяло в полза на града и хората, които живеят в него.