Историята е наука, която се базира на доказани факти. Едно училище и 120 години с името на Иван Сергеевич Аксаков в документи, снимки, униформи, отличия и учебни предмети. 172 години история и десетки хиляди лица, сред които архитекти, лекари, учители, музиканти, политици и държавници от национална величина и разбира се бъдещите граждани на света.

Това е малка част от историята на най-старата гимназия в област Пазарджик „Иван Сергеевич Аксаков” и е подредено в новата Музейна експозиция, която ще отвори врати на 3 май 2017 г. (сряда) от 10,00 часа в училището.

Елате и открийте вашия клас, премерете старата униформа, поседнете на стария чин, който пази толкова много вълнения в старата класна стая. Музейната експозиция е посветена на годишнината на гимназията с много, много история за ученици с бъдеще, дело на ученици и учители от гимназията под ръководството на Любка Делчева-учител по история.