Над десет хиляди души в цялата област днес ще седнат на трапезата, за да отбележат именик вкъщи. Само в община Пазарджик те са над 6 000. Свети Георги закриля войската ни, но е и защитник на земеделците и пастирите, което е основната причина в негова чест да се извършва жертвено клане на животно.

Напролет това обикновено е агънце, а приготвянето му е станало ритуал в някои от селищата на община Пазарджик и в областта. Най-пищна гледка ни предлага Паталеница и въпреки че днес имениците са само 79, в миналото всяко второ мъжко дете е било Георги. От тогава са се завъртели чеверметата и традицията е жива и днес.

Ето какви са спомените от миналото през фотообектива на Атанас Ташков.

06ангел

А ето ги и днес:

MINOLTA DIGITAL CAMERA

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ГЕОРГИ ГЕРГАНА ГЕНКА ГИНКА ГАНКА ГАНЧО ГЮРГА ОБЩО
Пазарджик 3027 735 54 142 51 35 5 4052
Алеко Константи

ново

102 29 1 6 1 0 0 139
Априлци 16 5 0 3 2 0 0 26
Братаница 93 19 2 3 1 0 1 119
Величково 41 3 1 0 0 0 0 45
Гелеменово 27 5 0 0 0 1 1 34
Главиница 107 25 0 8 0 0 1 141
Говедаре 45 8 2 3 0 1 3 62
Дебръщица 38 5 0 1 2 0 0 46
Добровница 59 19 0 3 1 0 0 82
Драгор 61 18 1 3 0 0 0 83
Звъничево 75 14 1 2 1 1 0 94
Ивайло 147 25 6 6 1 4 0 189
Крали Марко 2 1 0 0 0 0 0 3
Ляхово 18 5 0 0 1 0 0 24
Мало Конаре 134 44 1 6 2 7 0 194
Мирянци 38 3 0 1 0 0 1 43
Мокрище 81 14 0 5 0 0 1 101
Овчеполци 43 10 1 0 0 0 0 54
Огняново 129 26 2 4 2 3 1 167
Паталеница 69 6 0 4 0 0 0 79
Пищигово 27 13 2 0 1 4 0 47
Росен 31 1 0 1 0 0 1 35
Сарая 50 16 0 1 2 1 0 70
Сбор 7 2 0 0 0 0 0 9
Синитово 78 20 2 5 3 0 0 108
Тополи дол 10 1 0 0 0 0 0 11
Хаджиево 54 14 1 1 0 0 0 70
Цар Асен 20 1 0 1 0 0 0 22
Црънча 64 9 1 3 0 1 0 78
Черногорово 67 16 0 3 2 2 3 93
Юнаците 62 9 1 3 0 0 0 75
ОБЩО 4822 1121 79 218 73 60 18 6395