Уважаеми съграждани,

Празникът на нашия град – 6 май, е най-важното събитие в културния живот на общината. Днешният празник ни помага не само да се върнем към родолюбивите дела на нашите предци, но и да осъзнаем техните начинания и въжделения – да работят безкористно за родния си град.

За това всеки пещерец следва да чества този празник, като ден на осъзнато самочувствие, на надежда за бъдещето, на общоградска солидарност и щастлива съдба.

6 май – Гергьовден е бил и ще остане за нас символ на победоносния дух, на оптимизма и възраждането, на общочовешката нравственост.

Нека си пожелаем да имаме волята и възможността да работим правилно и за Пещера, да оставим добре уреден, модерен и спокоен град на нашите наследници!

   Желая здраве и късмет на всички жители на прекрасния ни град!

     Честит празник!

 

С уважение:

Николай Зайчев,

кмет на Община Пещера