През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 57 жилищни сгради със 143 жилища в тях и с 16 293 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 1 470 кв. м. РЗП и на 57 други сгради с 32 885 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.6%, жилищата в тях – с 15.3%, докато общата им застроена площ намалява с 18.2%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 19.7%, а разгънатата застроена площ – със 75.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 29.5%, броят на жилищата в тях – със 160.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 89.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 50.0%, а тяхната РЗП – 33.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече със 7.5% , а тяхната РЗП – с 44.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, Пловдив – 144, Варна – 112, и Бургас – 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 712, Варна – 744, Пловдив – 598, и Стара Загора – 321.

През първото тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 8 жилища в тях и с 1 332 кв. м обща застроена площ и на 24 други сгради с 11 810 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 65.2%, броят на жилищата в тях – с 86.2%, а общата им застроена площ – с 82.0%. Броят на започнатите други сгради се намалява с 11.1%, докато тяхната обща застроена площ се увеличава с 6.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради намаляват с 50.0%, жилищата в тях – с 57.9%, а общата им застроена площ – с 56.2%. Започнатите други сгради се увеличават с 33.3%, а разгънатата им застроена площ – с 20.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради; София (столица) – 117 жилищни и 20 други сгради; Варна – 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас – 68 жилищни и 23 други сгради.