Петър Петров Белчев е вторият заместник- областен управител на област Пазарджик, назначен със Заповед на министър-председателя Бойко Борисов.

Петър Белчев е от Пазарджик, магистър е по Бизнес администрация и мениджмънт, бил е член Общинска и  Районна избирателни комисии Пазарджик.