По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2017 г. намаляват с 645, или с 1.1% спрямо края на декември 2016 г., като достигат 59 039.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.4% (13 067), а в частния сектор с 1.0% (45 972) през първото тримесечие на 2017 година.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 4.3% или с 2 663 по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 5.0%%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 1.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. за област Пазарджик е 751 лв., за февруари – 760 лв., и за март – 819 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 1.9% и достига 777 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 814 лв., а за частния – 766 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 9.0% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Пазарджик е на 15-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 372 лв., Стара Загора – 963 лв и Варна – 959 лв..