Идеята за лекуване чрез книги не е нова, а може да бъде проследена в историята до първите библиотеки в Гърция. Във всички времена хората са се нуждаели от помощ, за да се справят с проблеми, свързани с раждането, раздялата, болестта, смъртта.

Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия  се проведе в рамките на 4 дни – от 15 до 18 май  в Библиотеката при НЧ”Развитие-1873” гр.Пещера, която е съорганизатор на курса с Българска библиотечно-информационна асоциация. Обучител беше д-р  Минчо Николов от фондация „Институт за съвременна психология”, разказа библиотекарката Богдана Сиракова.

Бяха обучени осем библиотекари и един обществен възпитател от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Обучението бе ориентирано към запознаване с техники на библиoтерапията.Целта бе да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията  да се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза.

Светът, който се разкрива пред читателите и в който те попадат, чрез буквите и словото е интересен, и завладяващ, поучителен и насърчаващ.