След намесата на народният ни представител Даниела Малешкова и изготвения проект от екипа на Общинска администрация – „МАНДАТ 2015-2019”, от понеделник ще стартира мащабен ремонт на улица „Любен Каравелов“ в отсечката между старата пожарна под надлеза покрай ЖП – гарата до улица „Княз Борис I“ при полицията.

28рачев2

„Това е един от натоварените маршрути за работещите във Вагоно-ремонтния завод, който е в изключително тежко състояние. Сериозния проблем обаче е много по-голям. Изразява се в това, че под тази улица минава централната канализационна тръба на целия град, която е тотално компроментирана от стари бетонови тръби между фугите, на които навлиза в канализацията огромно количество подпочвена вода. Тя на практика блокира работата на пречиствателната станция, изградена в предишния мандат по проект от времето на Томи Стойчев, несъобразен с това обстоятелство.

Още в предизборната кампания през 2015 г. по време на фанфарното откриване на пречиствателната станция без дори да е въведена в експлоатация, сигнализирах за този сериозен проблем, а именно, че са похарчени 10 милиона за нещо, което не работи, но тогава в целта си да заблудят обществото предишните управници тиражираха теза, че многото вода, която показахме с видеоматериал идвала от водните проби и от изпомпването на подпочвени води при строежа на подлеза, изграждащ се на ЖП – гарата“ коментира кметът Марин Рачев.

„С монтирането на тези тръби, които са италиански от последно поколение и са водонепропускливи, ще ограничим навлизането на подпочвена вода в канализацията и по този начин ще намалим до голяма степен водните количества, които влизат в пречиствателната станция. Така тя ще може да ги поеме и по този начин ще заработи до колкото може ефективно. Това се прави в този участък, тъй като след встъпването ни в длъжност направихме проучвания и се установи, че точно това е отсечката, в която тръбите реално са под вода. Възрастните хора знаят, че именно това на времето е била и причината района около ЖП – гарата да се залеси с чинари. Очертава се строително-монтажните работи да бъдат в една изключителна тежка обстановка. Подпочвената вода е на около 2 метра под повърхността, а тръбите ще се полагат на близо 5 метра под земята, което на практика значи, че ще се работи в три метра воден стълб“, каза още кметът.

„Предполагам, че именно това е и било причината при изграждането на пречиствателната станция на това да не се обърне внимание, което пък от своя страна е и прякото доказателство, че се е целяло да се похарчат на практика осигурените от мандата на Стойчев пари слагайки каруцата пред коня като ги изпишат за дейности, които са лесни за изпълнение, пред това да се гони целесъобразност на проекта. Практиките в строителството на подобни обекти показват, че на всякъде преди да се изгради пречиствателна станция първо се изгражда, ако не цялостно, то поне основните колектори на канализация в даденото населено место и чак тогава самата станция.

Успоредно с този колектор преди да се положи новия асфалт ще се изгради и нов водопровод, защото парадокса в този район на Септември е, че дори на практика такъв липсва, което значи, че няма и пожарни хидранти със съответните нужни водни количества към тях в района на ЖП-гарата. И при един пожар не дай си Боже там на практика времето за реакция ще е много по-дълго при липсата им. Сега целия район около ЖП-гарата ще бъде обезопасен с нужния брой пожарни хидранти”, разкри още градоначалника на Септември.

28рачев1