31трифон1

Десетокласникът от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” Трифон Аврамов, ще бъде председател на Държавната агенция за закрила на детето за един ден по покана на председателя на ДАЗД Офелия Кънева.

31симона

От 8,30 часа на 1 юни 2017 г. съученичката му Симона Нешева ще следи за спазването на правилата за движение по пътищата и бъде за един ден първата жена-началник на КАТ – Пътна полиция в област Пазарджик, съобщи директорката на школото Иванка Ваклинова.

Единайсетокласникът Георги Вапиров ще поеме образованието като началник на Регионалното управление на образованието в областта в 9,00 часа, а съученичката му Альона Филипова Районната прокуратура от 10,30 часа.

Даниан Георгиев от 10 клас ще бъде председател за един ден на Окръжен съд – Пазарджик от 10,30 часа на 1 юни 2017 г., деветокласничката Десислава Никлина – председател за един ден на Административен съд-Пазарджик от 13,30 часа.

Петя Дамянова ще бъде секретар на МКБППМБ към община Пазарджик и ще посети ПГМЕТ – Пазарджик и ще се срещне с обществените възпитатли към комисията след 9,00 часа.

Радина Василева от 11 клас ще се докосне до работата на репортерите в телевизия „ТелекабелТВ“. Деветокласничката Стиляна Тодорова ще бъде директор на Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“-училището с традиции за учениците с бъдеще и ще поеме поста от директора Иванка Ваклинова в 7,45 на 1 юни.

Инициативата е част от проекта за сътворяването на „Азбуката на моите права“, като част от гражданското образование и часовете по философски цикъл. Възпитаниците на Гимназията участваха в състезанието в отбори, с представители на институциите и администрациите, които ще ръководят за един ден на 1 юни 2017 г..

Учениците от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ в Пазарджик ще ръководят институции и администрации на национално и областно ниво за един ден на 1 юни.