Резултатите от изпитите чрез тест по БЕЛ и математика за 7 клас са обявени.

Проверката на резултатите може да се извърши на следните сайтове:

http://priem.mon.bg

http://7klas.mon.bg,

с входящ номер и идентификационен код.