Над сто човека годишно напускат завинаги областта сочат най-черните статистики – полицейската и тази на Националния регистър на самоубийствата в страната. 

Според полицейската хроника за миналата година жертви на неправилни действия по пътищата, превишена скорост или употреба на наркотични вещества или алкохол, смъртта си са намерили 28 души. Най-много от загиналите са жители на областния град и община Септември. Сред загиналите има петима пешеходци и четирима велосипедисти.

От тази година заработи Национален регистър на самоубийствата в Република България – уеббазиран портал за мониторинг на суицидните действия. Целта е ефективно да бъдат наблюдавани суицидните опити в страната. Към настоящия момент регионалните здравни инспекции са ангажирани с електронното въвеждане на суицидните карти, постъпващи от спешните центрове и  лечебните заведения в област Пазарджик

През първото тримесечие на тази година общо регистрираните суицидни опити в нашата област са 25 /60% са извършени от  мъже, 40% от жени/. От тях със смърт са завършили 12.

Като причини се посочват: „психично разстройство“ – 24%; с „тежко соматично заболяване“ – 8%; „конфликт със съпруг/а“ – 4%; „конфликт с деца“ – 4%; „несподелена любов“ – 4%; „раздяла с любим човек“ – 8%; „финансови проблеми“ – 4%; “конфликт с роднини“ – 4%; „няма изявен мотив“ – 12%; нещо „друго“ са посочили – 36% от регистрираните и „комбинирани“ причини – 8%. Тук процентите надхвърлят 100%, тъй като са възможни повече отговори.

92% от суицидните опити са извършени в „дома“, а 8% –  „навън, на открито“.

При 64% от регистрираните суициданти това е първи опит; 12% имат вече по един опит; 8% са с два предишни опита и 16% са с повече от два предишни опита.

Най-често използваните суицидни способи са „отравянето с медикаменти“, „обесването“, „самоотравяне с химични вещества“ и др.

По-голям е броят на опитите в градовете – 64%.

Най-често общо суицидни опити са извършили представители на възрастовата група  „70+“ – 28%;  16% е възрастовата група „от 5 до 17 г.“ /няма реализирани самоубийства в тази възрастова група.

На фона на всичко това националната статистика сочи и следните данни за смъртността в нашата област, а таблиците недвусмислено показват, че населението ни продължава да се топи.

В тази таблица е отразен общият брой на починалите – в първата графа:населеното място, втората:общият брой, третата:мъже, четвъртата: жени.

Пазарджик 4 082 2 107 1 975
Батак 99 48 51
Белово 148 74 74
Брацигово 165 84 81
Велинград 496 244 252
Лесичово 120 47 73
Пазарджик 1 592 844 748
Панагюрище 420 203 217
Пещера 243 131 112
Ракитово 221 121 100
Септември 419 222 197
Стрелча 99 58 41
Сърница 60 31 29

В тази таблица същата разбивка на данни, но за 2016 г.

Пазарджик 3 932 2 049 1 883
Батак 90 44 46
Белово 174 89 85
Брацигово 172 91 81
Велинград 480 225 255
Лесичово 129 71 58
Пазарджик 1 542 832 710
Панагюрище 403 198 205
Пещера 231 125 106
Ракитово 172 97 75
Септември 376 193 183
Стрелча 110 56 54
Сърница 53 28 25

В подробната справка на статистиците е констатирано, че има увеличение на смъртността във възрастовата група от 40 до 60 г.