Над петдесет автобуса е ангажирала община Пазарджик за сряда, които ще превозват през целия ден жителите на общината от третата възраст до природната забележителност над с. Дебръщица и обратно. Близо три хиляди пенсионери и тази година ще участват в надпяването на поляната до едноименната хижа. Представителите на третата възраст от общината ще вземат дейно участие в станалия вече традиционен Общински фестивал на художествената самодейност на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида в Община Пазарджик. Възрастните хора репетират трескаво и се вълнуват от предстоящата изява, като в същото време се молят метеорологичните условия да са подходящи за проявата на открито. Представители на различните формации ще изпълнят на сцената, монтирана на поляната до хижата, песни от своя репертоар. По традиция общината отново е подготвила за всички участници и празничен обяд.