В националното външно оценяване по математика в седми клас през настоящата учебна 2016/2017 година от регион Пазарджик участваха 2004 ученици от 80 училища, с 63 по-малко в сравнение с явилите се ученици през миналата учебна година, съобщи Регионалното управление на образованието.

Запазва се тенденцията на намаляване на броя на явилите се седмокласници на НВО, предвид намаляване на броя на учениците в съответния випуск. Запазва се и тенденцията по-голям брой ученици от явяващите се да работят по двата модула. 671 ученици са работили само по първи модул, а 1333 ученици са работили и по двата модула.

9 ученици от всички явили се на изпита по математика са изкарали 0 точки. Най-много – 549 седмокласници – са събрали между 11 и 20 точки от максимално 100. Процентово това са 27.4%. Само един ученик се е справил блестящо и има 100 точки. 12 са събрали между 91 и 99 точки.
Средният брой точки на НВО по математика за областта е 26.163 точки, а от двата модула – 29.380 точки. За сравнение през 2016 година – 13,5 точки и 25,7 точки.

Най-високото постижение от двата модула – максималните 100 точки са постигнати от един ученик – Екатерина Антонова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев”- Пазарджик.

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”-Пазарджик традиционно са с най-висок среден резултат – 75,518 точки, почти 3 пъти над средния резултат за областта. В списъка с най-високи резултати отново са учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев”-Пазарджик (50,833 т.), ОУ”Н.Вапцаров”-с.Побит камък, общ.Сърница (45,900 т.), СУ „Методи Драгинов”- с.Драгиново (41,059 т.)

Класация на училищата в област Пазарджик по средни резултати и от двата модула:

1. ПМГ „К. Величков“ ПАЗАРДЖИК  – 75.518
2. ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ ПАЗАРДЖИК – 50.833
3. ОУ „Никола Вапцаров“ СЪРНИЦА, С.ПОБИТ КАМЪК – 45.900
4. СУ „Методий Драгинов“ ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО –  41.059
5. ОУ „Васил Левски“ ВЕЛИНГРАД С.КРЪСТАВА – 40.882
6. ОУ „Христо Ботев“ СЕПТЕМВРИ, С.СЕМЧИНОВО – 40.579
7. ОУ „Отец Паисий“ БАТАК  – 40.233
8. ОУ „СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ“ ПАНАГЮРИЩЕ, С.ПОИБРЕНЕ – 38.167
9. СУ „Христо Ботев“ СЕПТЕМВРИ  – 37.000
10. ОУ „Хр. Ботев“ ВЕЛИНГРАД  – 36.400
11. СУ „Св.Кл.Охридски“ РАКИТОВО – 35.911
12. ОУ „Отец Паисий“ ПАЗАРДЖИК – 35.429
13. ОУ „Хр.Ботев“ ВЕЛИНГРАД  – 35.406
14. I ОУ „Св. Кл. Охридски“ ПАЗАРДЖИК – 35.212

Запазва се традицията силните резултати да бъдат на учениците от основните и средните училища в общинските центрове и Математическата гимназия, а най-слабите – в училищата с преобладаващ брой на учениците от ромски произход.

Резултати по БЕЛ – ТУК

Общ анализ на оценките – ТУК