През 2016 г. се наблюдава увеличаване на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 095 и са с 57 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.8% (732) са сред населението в градовете. В селата са сключени 363 брака. Увеличенето на броя на сключените бракове води и до увеличаване на коефициента на брачност[1].

През 2015 г. той е бил 3.9‰, а през 2016 г. – 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Белово (2.1‰), следват общините Батак (2.3‰), Велинград и Лесичово (с по 2.4‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пазарджик(5.4‰) и община Пещера (5.0‰).

През 2016 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 344, а при жените – 320.

За 94.5% от мъжете и 93.8% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.

През 2016 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.1 и 26.9 години.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Добрич и Кърджали – съответно 5.1 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.2‰.

–––

[1] Брой сключени бракове на 1 000 души от населението

Колко са били разводите? – ТУК