Археологическо лято на селищна могила Юнаците ще има, съобщи директорът на Регионалния исторически музей Борис Хаджийски. Началото ще  бъде поставено на 24 юни, като към момента е ясно, че Министерство на културата е отпуснало 18 000 лв. Те са с десет хиляди повече от миналата година, каза Хаджийски. Новината е добра, защото община Пазарджик също ще отпусне сума за проучванията, а със собствен ресурс ще участва и Регионалният исторически музей чрез Фондация “Балканско наследство”. Надяваме се да успеем да обезпечим работата на екипа за цялото лято, каза още директорът.

A 15-centigrams gold bead is pictured in village of Yunatsite

Припомняме, че миналата година на могилата бе открито най-старото злато в Европа, което е един от знаците, че човешката цивилизация на континента, може би се е зародила на Балканите.

България с все по-уверени крачки доказва, че е люлката на цивилизацията в Европа. Мънистото, което тежи едва 15 сантиграма, превръща Пазарджик в център, който тепърва ще бъде пространно изследван и анализиран. Животът, от почти съвременен тип е съществувал тук, далеч преди хората в останалите части на материка да започнат, да създават стройна организация от градове. Откритието е изключително значимо за историците и тепърва за него ще се говори, смятат експертите.

Откритото златно мънисто, предхожда по време на изработка всепризнатото до момента най-старо злато, това от Варненския некропол. Находката от древния Град на птиците е датирана около 4 500 г. преди Христа. Тя е по-стара от златото открито в Микена и Троя.