Делото срещу изпълнителния директор на „Каучук“ АД – Велко Генчев и неговия заместник Иван Славков ще се разглежда за втори път в Окръжен съд – Пазарджик. Образувано е по протест на Районна прокуратура – Пазарджик против присъда по НОХД №1399/2010 год. на РС – Пазарджик, с която подсъдимият В.Г. е признат за виновен в това, че като изпълнителен директор на „Каучук“ АД при условията на продължавано престъпление е присвоил чужди пари общо 486 744 лв., връчени му в това качество и поверени му да ги пази и управлява.

Длъжностното присвояване е в особено големи размери и е извършено от двете лица след предварителен сговор между тях – престъпление по чл.202, ал.1, т.2 НК. Генчев е осъден на 5 години лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип и е лишен от право да заема да заема ръководна държавна или обществена длъжност и да упражнява професия, свързана с материална отчетност за срок от 5 години.

Вторият подсъдим по делото Славков е признат за виновен в това, че като длъжностно лице заместник директор на „Каучук“ АД е присвоил чужди пари общо 486 744 лв., връчени му в това качество и поверени му да ги пази и управлява. Длъжностното присвояване е в особено големи размери и е извършено от 2 лица след предварителен сговор между тях – престъпление по чл.202, ал.1, т.2 НК. Осъден е на 5 години лишаване от свобода при общ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип и е лишен от право да заема да заема ръководна държавна или обществена длъжност и да упражнява професия, свързана с материална отчетност за срок от 5 години.

Делото ще се гледа в 13.30 ч. от съдия Александър Александров.

Преди три години делото стигна до Върховен съд, който го върна за ново гледане от фаза втора инстанция. За да постанови 5-годишните ефективни присъди на двамата, Районният съд в Пазарджик е приел, че Славков и Генчев са действали заедно с цел злоупотреба с парите на “Каучук”.

Към 2002 г. Генчев е бил изпълнителен директор на дружеството, а Славков негов заместник по техническите въпроси в предприятието. В края на 2002 г. Славков възложил на свой познат да му намери регистриран по закона за ДДС търговец, на когото има доверие, за да може с него “Каучук” АД в качеството си на купувач да сключи договор за покупко-продажба на линия за разкрояване на хартия. Казал му, че в завода имат такава машина, въпреки че реално това не е било вярно. Ясно му обяснил също, че сделката ще бъде изцяло фиктивна и ще се оформи само по документи, без реално да се предава вещта или да се прехвърля собственост върху нея. За целта “продавачът” щял да получи плащане от “Каучук” АД по подписан между страните договор, но в последствие трябвало да върне цената по него, изразяваща се в преведените по банков път на продавача суми. За “услугата” посредникът трябвало да получи 2 процента комисиона от ДДС-то, а още толкова щял да вземе и при самата продажба.

Избраната фирма била ЕТ “Скорпион – Сергей Василев”. Свързали се със собственика и организирали среща. На нея обяснили, че ЕТ “Скорпион” ще се използва само за да се преведат средства по тяхна сметка, които после да се върнат обратно, без реално да се продава някаква машина. Хората се съгласили да участват и да съдействат срещу обещаната им парична печалба. Собственикът на “Скорпион” бил инструктиран да разкрие нови банкови сметки на фирмата в различни банки. След като това се случило, Велко Генчев подписал общо 16 платежни нареждания. След като парите постъпвали по сметките, собственикът на “Скорпион” ги теглел и ги предавал на посредник, който пък ги връщал на Славков. Така за периода от 14 декември 2002 до 29 декември 2002 г. от “Каучук” били платени 486 744 лева. Цялата схема била разкрита от посредниците по сделката, които разказали всичко пред прокуратурата.