Тази година документи за кандидатстване след 7 -ми клас се подават онлайн или на хартиен носител в училище. Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.  През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явяваха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Електронната система за кандидатстване след VII клас в гимназиите в страната беше пусната пробно на девети юни. Родителите и учениците могат да разгледат демо версията на адрес: https://demo.priem.mon.bg. Тя не съдържа целия план-прием по региони. Включен е приемът на отделни профилирани и професионални гимназии, за да могат родители и ученици да добият реална представа как става електронното подаване на заявление за участие в класиране. Пробният интерфейс ще бъде достъпен до 24 часа на 14 юни 2017 г. и на него не могат да се подават документи. Кандидатстването след VII клас започва на 16 юни 2017 г., когато ще бъде пусната в действие пълната версия на електронната система.

В таблицата ви представяме обобщена статистика за броя на точките и предметите, с които се определят резултатите от националното външно оценяване в област Пазарджик.

Как да разчетем таблицата?

Пример с първи ред от нея:

Нула точки имат две деца по БЕЛ, осем по математика, а едно от предходните деца има нула точки и по двата предмета.

Брой точки БЕЛ МАТ БЕЛ+МАТ
0 2 8 1
1 3
2 7 5 4
3 5 13
4 23 8 2
5 7 26 3
6 18 28 4
7 22 17 1
8 21 52 5
9 31 44 6
10 26 40 6
11 21 57 3
12 20 54 10
13 19 68 4
14 36 57 7
15 23 54 6
16 35 64 10
17 19 58 12
18 32 37 21
19 25 46 9
20 30 54 18
21 32 52 22
22 23 36 17
23 25 52 23
24 25 48 25
25 19 46 19
26 20 41 18
27 36 44 14
28 34 30 18
29 31 50 21
30 17 43 11
31 19 34 23
32 27 42 12
33 22 26 18
34 33 28 12
35 24 30 13
36 21 34 17
37 19 28 19
38 20 25 13
39 25 28 15
40 23 23 15
41 28 29 19
42 21 24 16
43 22 19 15
44 23 30 28
45 18 16 31
46 22 14 18
47 19 14 21
48 25 16 30
49 23 10 15
50 22 12 16
51 24 14 14
52 20 13 25
53 26 15 20
54 19 14 14
55 22 10 21
56 20 17 18
57 21 10 28
58 30 11 16
59 21 8 15
60 26 15 22
61 22 8 17
62 27 9 18
63 26 7 17
64 28 12 11
65 26 9 20
66 26 8 13
67 32 4 18
68 21 6 13
69 31 4 13
70 15 2 16
71 20 9 15
72 21 3 15
73 22 10 21
74 26 4 18
75 17 8 17
76 23 3 22
77 26 1 13
78 28 9 13
79 23 1 8
80 23 7 13
81 24 4 14
82 16 4 27
83 16 18
84 10 2 20
85 16 2 18
86 14 2 21
87 11 4 17
88 14 1 14
89 16 6 12
90 10 2 18
91 6 1 18
92 8 1 20
93 2 3 14
94 3 2 22
95 1 1 13
96 1 23
97 2 16
98 1 10
99 16
100 1 1 9
101 17
102 12
103 11
104 7
105 11
106 13
107 7
108 14
109 6
110 15
111 11
112 11
113 10
114 8
115 7
116 9
117 5
118 13
119 7
120 6
121 8
122 5
123 8
124 5
125 9
126 8
127 10
128 9
129 8
130 6
131 8
132 6
133 11
134 8
135 9
136 6
137 6
138 8
139 6
140 6
141 7
142 2
143 6
144 6
145 7
146 8
147 11
148 5
149 5
150 2
151 9
152 5
153 8
154 3
155 5
156 7
157 2
158 1
159 2
160 3
161 2
162 3
163 3
164 5
165 1
166 2
167 5
168
169 2
170 1
171 1
172 2
173 3
174 2
175 5
176
177 1
178 5
179
180 1
181 1
182 1
183
184 2
185
186
187
188 1
189
190
191
192
193
194
195
196 1
197
198
199
200