Във връзка с предстоящия летен сезон Община Пазарджик е изготвила график за работата на детските градини на територията на гр.Пазарджик. Графикът предоставя възможност през целия период всички желаещи да могат да посещават детско заведение, съобщи днес кметът на Пазарджик – Тодор Попов.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите, директорите на детските градини имат ангажимента да оказват пълно съдействие за насочване и приемането на нуждаещите се в приемащите детски градини.

Детско заведение месец юли месец август
1 ДГ “Здравец”  работи   не работиприемна ДГ: ,,Слънчо”
2 ДГ“Снежанка” не работиприемна ДГ:  ,,Ю.Гагарин” работи
3 ДГ “Юрий Гагарин” работи не работиприемна ДГ:,,Снежанка”
4 ДГ “Слънчо”  не работиприемна ДГ: ,,Здравец

 

  работи 
5 ДГ “Калина Малина”  не работиприемна ДГ:,,В.Терешкова”  работи 
6 ДГ“В.Терешкова”  работи   не работиприемна ДГ :,,К.Малина”
7 ДГ “Дъга” приемна ДГ:,,Радост”не работи   работи
8 ДГ “Пролет” работи не работиприемна ДГ: ,,Слънчо”
9 ДГ “Радост”   работи  не работиприемна ДГ:,,Дъга”
10 ДГ “Върбица”  работи  не работиприемна ДГ: ,,Зорница”
11 ДГ “Зорница” не работиприемна ДГ:,,Върбица” работи