Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев”-гр.Пазарджик е номинирана  за Националната награда” Хр.Г.Данов” в  категория „ Библиотеки и библиотечно дело” . Номинацията на пазарджишката Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев” е признание за приноса на местната културна институция в съхраняване и популяризиране на българската и чужди литератури, както и за иновативните подходи, прилагани в обслужването на читателите.

Националната награда за принос в българската книжовна култура, на името на “Христо Г. Данов”,  е учредена през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив, във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Наградата се присъжда ежегодно, по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, за принос в националната книжовна култура през едногодишния период от последното й връчване.

Наградите се определят на конкурсен принцип, а отличията по традиция се връчват на тържествена церемония в Стария Пловдив в къщата- музей на Хр. Г. Данов.