От днес до 22 юни ще тече приемът на документи за кандидатстване в средищните училища на територията на областта и страната. За първи път седмокласниците могат да подават документите си по електронен път, като могат да направят това през следните портали: https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg

Входът в системата се осъществява с Вх. № и код за достъп, налични на служебните

бележки на учениците, получени от училището. Разработената електронна система позволява да се подава електронно заявление
по един от следните начини: 1. от домашния компютър; 2. в училище, осигуряващо съдействие за това; 3. в училище „гнездо“
Публикуваме и пълния списък на училищата, където при нужда ще получите съдействие
за съставяне на пълния набор на документи.

Училище Община Населено място Календарни дати, на които ще се осигурява съдействие
(БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ)
Работно време
ОБЩИНА БАТАК
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ Батак Батак 16-22.06
11-13.07
08:00 до 12:00ч.
13:00 до 16:00ч.
Средно училище „Кирил и Методий“ Батак Нова махала 16-22.06
11.-13.07
08.30до 16.30
Основно училище „Св. Климент Охридски“ Батак Фотиново 16-22.06
11-13.07
09.00ч. – 16.00ч.
ОБЩИНА БЕЛОВО
Средно училище „Александър Иванов – Чапай“ Белово Белово 16.06-22.06 8.30ч.-16.30ч.
ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Средно училище „Народни будители“ Брацигово Брацигово 16-22.06
11.-13.07
 8.00  – 18.00 ч.
8.00 – 17.00 ч.
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Основно училище „Христо Ботев“ Велинград Абланица 16.06-22.06 От 8.30ч до 14.00ч
Основно училище „Д-р Петър Берон“ Велинград Биркова 16-22.06 10:00-12:00 часа
Основно училище “ Неофит Рилски „ Велинград Велинград 16-22.06
11.-13.07
08.00ч – 17.00ч.
Основно училище „Георги Бенковски“ Велинград Велинград 16-22.06
11.-13.07
8.00ч-12.00ч
Професионална гимназия по дървообработване „Иван Вазов“ Велинград Велинград 16-22.06
11-13.07
от 8.00до 17.00ч
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ Велинград Велинград 16-22.06
11-13.07
от 8.00 до 17.00
Професионална гимназия по горско стопанство“Христо Ботев“ Велинград Велинград 16-22.06
11-13.07
от 08.00 ч. до 16.00 ч.
Средно училище „Васил Левски“ Велинград Велинград 16- 22.06
11- 13.07
8,30 ч. – 14,30 ч.
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Велинград Велинград 16-22.06
11-13.07
от 8:00 до 17:00
Основно училище „Васил Левски“ Велинград Грашево 16-22.06
11-13.07
8.00-16.00
Средно училище „Методий Драгинов“ Велинград Драгиново 16-22.06
11-13.07
8:00 – 17:00
Основно училище „Васил Левски“ Велинград Кръстава 16-22.06
11-13.07
8.00-16.00
Основно училище „Иван Вазов“ Велинград Пашови 16-22.06
11-13.07
09.00 часа до 16.00 часа
Средно училище „Христо Смирненски“ Велинград Света Петка 16-22.06
11-13.07
от 09,00 часа до 16,00 часа
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Основно училище „Кочо Честеменски“ Лесичово Динката 16-22.06
11-13.07
от 10ч. до 12ч.
Основно училище „Христо Ботев“ Лесичово Церово 16-22.06 от 10 00 ч до 12 00 ч.
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Основно училище „Св. Климент Охридски“ Пазарджик Алеко Константиново 16-22.06
11-13.07
09.00ч. до 11.00ч.
от 13.00ч. до 15.00ч.
Основно училище „Христо Ботев“ Пазарджик Братаница 16-22.06
11-13.07
от 08.00 ч. до 12.00 ч.
Основно училище „Васил Левски“ Пазарджик Величково 16-22.06
11-13.07
8ч. до 17ч.
Основно училище “ Отец Паисий „ Пазарджик Гелеменово 16-22.06
11-13.07
8.00ч.-14.00ч.
Основно училище“Христо Ботев“ Пазарджик Главиница 16-22.06
11-13.07
от 8:00 до 16 часа
Основно училище „Отец Паисий“ Пазарджик Говедаре 16-22.06
11-13.07
9.00 до 16.00
Основно училище“Св. св. Кирил и Методий“ Пазарджик Ивайло 16-22.06
11-13.07
от 8 до 16 часа
Основно училище“Св. св. Кирил и Методий“ Пазарджик Мало Конаре 16-22.06
11-13.07
10:00-15:00
Основно училище „Отец Паисий“ Пазарджик Огняново 16-22.06
11-13.07
10.00 – 15.00
Профилирана математическаг гимназия „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик 16-22.06 8.00 – 17.00
Основно училище „Любен Каравелов“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06 8.00- 12.00;
13.00 – 16.00
Основно училище „Стефан Захариев“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
9.00 – 16.30
Професионална гимназия по промишлени технологии Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
от 8.00 до 18.00ч.
Професионална гимназия по механоелектротехника Пазарджик Пазарджик 16.-22.06
11-13.07
8:00 – 17:00ч.
8:00 – 16:00ч.
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
7.30ч.-17.30ч.
Професионална гимназия по строителство и архитектура Пазарджик Пазарджик 16-22.0611-13.07 oт 08.00 до 16.30 часа
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик 16-22.0611-13.07 08.00 ч. до 17.00 ч.
Професионална гимназия по облекло Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
8.00ч до 16.30 ч.
Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
от 8 часа до 16 часа
Средно училище „Димитър Гачев“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06 08:30-16:00
Средно училище „Георги Брегов“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07
от 8.00 ч. до 17.00 ч. за всички посочени дни
Средно училище „Георги Бенковски“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06
11-13.07.
от 8,00 часа до 18,00 часа
Средно училище „Д-р Петър Берон“ Пазарджик Пазарджик 16-22.06 от. 09:00часа до 16:00часа
Основно училище „Константин Величков „ Пазарджик Паталеница 16-22.06
11-13.07
9-17 часа
ОсновноУчилище “ Кочо Честименски „ Пазарджик Пищигово 16-22.06
11-13.07
от 08.00 до 14.00 часа
Основно училище „Асен Златаров“ Пазарджик Черногорово 16-22.06
11-13.07
8,00 до 14,00
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Основно училище „Професор Марин Дринов“ Панагюрище Панагюрище 16-22.06
11-13.07
9.00 ч.- 16.00 ч.
Основно училище „Двайсти април“ Панагюрище Панагюрище 16-22.06 9.00 до 16.00
Средно училище „Нешо Бончев“ Панагюрище Панагюрище 16-22.06
11-13.07
8:00 – 17:00
Основно училище „Свещеник Недельо Иванов“ Панагюрище Поибрене 16-22.06
11-13.07
8,00- 16,30
Основно училище „Отец Паисий“ Панагюрище Попинци 16-22.06
11-13.07
8.00-16.30
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ Пещера Пещера 16-22.06
11-13.07
от 8.00 часа до 17.00 часа
Основно училище „Любен Каравелов“ Пещера Пещера 16-22.06
11-13.07
8,00-17,00
8,00-17,00
Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ Пещера Пещера 16-22.06
11-13.07
8.00 до 17.00 ч.
Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ Пещера Пещера 16-22.06
11-13.07
10-16 часа
Средно училище „Свети Климент Охридски“ Пещера Пещера 16-22.06
11-13.07
08:00 ч.-16:00 ч.
ОБЩИНА РАКИТОВО
Основно училище „Неофит Рилски“ Ракитово Костандово 16-22.06
11-13.07
от 14.00 – до 16.30
Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“ Ракитово Ракитово 16-22.06
11-13.07
08:00 ч.-16:00 ч.
Основно училище „Христо Ботев“ Ракитово Ракитово 16-22.06
11-13.07
от 9:00 – 16:00 часа
Помощно училище „Д-р Петър Берон“ Ракитово Ракитово 16-22.06
11-13.07
от 8.00-16.00
Професионална гимназия „Христо Смирненски“ Ракитово Ракитово 16-22.06
11-13.07
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.
Средно училище „Свети Климент Охридски“ Ракитово Ракитово 16-22.06
11-13.07
8:00 – 17:00 ч.
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Септември Ветрен 16-22.06
11-13.07
от 9.00ч. до 16.00ч (всеки работен ден)
Основно училище „Христо Смирненски“ Септември Ветрен дол 16-22.06 8.00-12.00
Основно училище „Георги Бенковски“ Септември Виноградец 16-22.06
11-13.07
от 9.00 ч. до 13.00 ч.
Основно училище „Христо Ботев“ Септември Карабунар 16-22.06
11-13.07
08.00ч.-14.00ч.
Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево 16-22.06
11-13.07
08.00 – 14.00
Основно училище „Христо Ботев“ Септември Семчиново 16-22.06
11-13.07
от 8.00 ч. до 12.00 ч.
Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември 16-22.06
11.-13.07
от 8.00 часа
до 16.00 часа
Професионална гимназия по транспорт Септември Септември 16-22.06
11-13.07
от 8.00 часа
до 16.00 часа
Средно училище „Христо Смирненски“ Септември Септември 16-22.06
11-13.07
08.00 ч. до 17.00 ч.
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ Септември Симеоновец 16-22.06
11-13.07
09.00ч.до 14.00ч
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ Стрелча Стрелча 16-22.06
11-13.07
 9.00 – 17.00 ч.
ОБЩИНА СЪРНИЦА
Основно училище „Георги Сава Раковски“ Сърница Медени поляни 16-22.06 10.00-16.00ч.
Основно училище „Никола Вапцаров“ Сърница Побит камък 16-22.06 15.00-17.00 ч.

Учениците следва да представят в училището за съдействие или в училището „гнездо” получената служебна бележка с резултати от изпитите. При избиране на ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА задължително се представя/прикачва
и МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО. ИМЕТО НА СКАНИРАНОТО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ЛАТИНСКИ БУКВИ! Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

Ученици, желаещи да кандидатстват в друга област, могат да направят това по един
от гореописаните три начина.
Препоръчваме Ви след 15.06.2017 г. да проверите в електронната система
(https://priem.mon.bg или https://7klas.mon.bg) верността на въведените оценки от свидетелството за основно образование.

Ако не разполагате със скенер, може да снимате медицинското си удостоверение с мобилно устройство и да комбинирате снимките /1,2 или повече- до 20/ в PDF формат на: http://jpg2pdf.com (Стъпките са само две- 1. UPLOAD FILES, и 2. COMBINED- за да свалите готовия PDF файл!)