Осем училища в Пазарджик, Панагюрище и Велинград получиха статута иновативни от Министерството на образованието. В продължение на четири години в тях ще се прилагат методики и практики извън стандарта на учебното съдържание. Ако експерименталното обучение даде добър резултат, след пет години то ще започне да се прилага и в другите школа, гласи най-общо идеята на експертите от МОН.

Училищата, за които става дума в нашата област са Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, Професионална гимназия по механоелектротехника, в Пазарджик, във Велинград – Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и Средно училище „Васил Левски“ , а в  Панагюрище Основно училище „Проф. Марин Дринов“.

От одобрените 185 учебни заведения 9 са начални училища, 73 са основни, 51 – средни, 30 са профилирани гимназии, 21 – професионални гимназии и един колеж. 22 от училищата в списъка са държавни, 130 са общински, а другите 33 – частни. Те са заявили, че ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. 46 от училищата ще разработят и въведат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Други 51 ще организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната си среда. 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а останалите 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.