Подпорна стена на около 3.5 км. от Пещера по пътя за Батак е килната под 45 градуса, съобщи наш читател. Съоръжението всеки момент ще рухне върху преминаващите коли, а в това състояние е след дъждовете, които се изляха през изминалата нощ.

Това е най-често ремонтираният път в областта, който се превърна в символ на това как милиони потъват в некачествени изпълнения. Първият голям ремонт на трасето започна още по времето на кметуването на Стелиан Варсанов, като тогава общата сума за инженеринг и рехабилитация на същото трасе бе 17.69 млн. лв. Финансирането бе осигурено от фонд „Републиканска пътна инфраструктура“. Изпълнител е „Пътища“ АД, Пазарджик.

Проектирането и рехабилитацията на път II-37 Пазарджик – Пещера – Батак – Доспат бе от км 145+216 до км 163+322 (от Пещера до Батак). Предвиждаха се строителни работи с цел възстановяване и подобряване на технико-експлоатационните качества на пътния участък, както и изграждане на ново мостово съоръжение над р. Стара река на км 148+156 с отвор 2х16 м. Ремонтът отмина, но пътят все още е в окаяно състояние.
В периода 2011-2013 г. по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. на път II-37 е изпълнена рехабилитация на два участъка с обща дължина около 50,5 км. Положени са нови асфалтови пластове, подобрено е отводняването. Също така са монтирани нови стоманени предпазни огради и е възстановена хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

С цел осигуряване на безопасни условия на движение, през 2014 година по програма „Текущ ремонт и поддържане“ на Агенция ,,Пътна инфраструктура‘‘ са изпълнени ремонтни дейности за близо 3 млн. лв. на участък от АМ „Тракия“ до гр. Пазарджик, на отсечката от ВЕЦ Пещера до гр. Батак, както и на участък от граница област София до гр. Батак.

В отсечката от около 2 км от път II-37, преминаваща през с. Радилово, през миналата година съществуващата паважна настилка е подменена с нова асфалтова. Поради възникнали геоложки проблеми на пътя  Батак – Доспат, през 2014 г. по „Аварийна програма“ на Агенция ,,Пътна инфраструктура‘‘ са изпълнени три подпорни стени.