Обучение на тема „Насилието и тормозът в училище: Съвременни подходи за оценяване и превенция” организира на 22 и 23 юни във Велинград Местната комисия за борба срещу противообществените прояви – Община Пазарджик. В семинара ще участват членовете на комисията и обществените възпитатели към нея, представители на Районна прокуратура – Пазарджик и на Районно управление „Полиция“ – Пазарджик,  както и представители на местните комисии в общините Велинград, Септември и Ракитово.

Водещ на семинара ще бъде психологът Панайот Рандев, ръководител на фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис. Той е член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), председател на секция „Позитивна психология и  образование” и съкоординатор на секция „Психология в Образованието” на ДПБ;  член на ISPA, IPPA, ENPP и др. международни организации и мрежи;  член на Съюза на учените в България – секция „Педагогика и психология”;  член на Обществения съвет към РУО София град.

Темата на обучението е избрана поради зачестилите случаи на агресия в училище и належащата необходимост от справянето с този проблем сред подрастващите.