За трета поредна година Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пазарджик и Окръжна прокуратура – Пазарджик реализираха съвместно с профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“  гр. Пазарджик Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и  гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Общо бяха изнесени 5 лекции от съдии и прокурори, които разясняваха функциите на съдебната власт, запознаха отблизо учениците със съда като институция и с мястото на съдебната власт в живота на хората.

Днес Председателят на Окръжен съд – Пазарджик официално закри инициативата. Г-жа Елеонора Серафимова  посочи, че добрите практики от предходните години са показали колко важно е за учениците да обогатят житейски си опит и да повишат правната си грамотност. Младите хора трябва да бъдат наясно с рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им гарантират. Тя подчерта, че една от основните цели на програмата е да се постигне превантивен ефект по отношение на детското насилие и другите противоправни прояви сред подрастващите.

Окръжният прокурор г-н Васил Малинов отбеляза, че утвърждаването на добрите практики и налагането като модели на работа на съдебната власт с ученици е съществена стъпка за постигане на обществено доверие и повишаване на правната им култура. Работата с ученици е важна инвестиция за тяхното бъдеще. Активният диалог с образователните институции ще спомогне за ориентиране на повече кандидат-студенти към сферата на правото и професионалната подготовка на бъдещите юристи.

Директорът на профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“  гр. Пазарджик г-жа Иванка Ваклинова изрази увереност за бъдещото развитие и разработване на инициативата, която занапред да бъде разширена и допълнена с нови елементи и да обхване повече ученици.

На всички участници тържествено бяха връчени удостоверения и комплект с образователни материали и награди.

Провеждането на Образователната програма е част от Комуникационната стратегия на съдебната власт  и е насочена към популяризиране дейността на съда. Целта е постигане на по-добра информираност на младите хора относно работата на институцията.