Дипломите на завършилите ученици от ПГХХТ бяха връчени на тържество в двора на гимназията. Традиционно и тържествено директорът на  Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Тодор Джамбов пожела „На добър път“ на дипломиралите се средни специалисти и връчи документите за завършена степен.

С аплодисменти бе посрещнато училищното знаме и бе свален трикольорът от пилона, което символично изразява края на един училищен етап – изпращането на един випуск – 2017 дипломирани специалисти. Всички дипломирани получиха трета степен на професионална квалификация в професиите, по които са се обучавали. След няколко снимки с класните и учители, щастливите, вече бившите ученици на „Химията“, побързаха да тръгнат, за да си подадат документите за кандидатстване във висшите учебни заведения.