Вече 8 години Европейската комисия очаква България да закрие 113 стари общински сметища, които замърсяват околната среда, а често и влошават здравето на живеещите наблизо хора. Две от тези сметища са на община Пазарджик – край с. Капитан Димитриево и на община Лесичово. Смятам, че въпросът за рекултивацията на старите общински сметища и разкриването на нови депа, които да отговарят на европейските изисквания, е от изключително висок обществен интерес. – заяви от трибуната на Народното събрание депутатът от БСП Йордан Младенов.

Затова, с народния представител Надя Клисурска – Жекова, отправиха питане към министъра на околната среда и водите Нено Димов, какви мерки са предприети за закриване на старите сметища.

От отговора на министъра стана ясно, че рекултивация ще започне след въвеждане в експлоатация на регионалното депо. Конкретният срок за въвеждане на депото в експлоатация зависи от готовността на Община Пазарджик за обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на оператор и от хода на самата процедура.

В случай, че тя не бъде обжалвана, депото се очаква да бъде въведено в експлоатация до края на 2017 година. Необходимите средства за изпълнение на проектите за рекултивация в регион Пазарджик са около 13 млн. лв. За цялата страна са осигурени около 100 млн. лв. От отговора на министър Димов стана ясно, че средствата са твърде малко, както и че отговорността е и на общините, които трябва да имат проектна готовност за кандидатстване.