Двадесет и една писмени жалби и двадесет и осем устни са постъпили в канцеларията на омбудсмана на Пазарджик Георги Шопов за първите четири месеца на годината. Той ще обобщи резултатите от дейността си на предстоящата сесия на Общинския съвет, която е насрочена за този четвъртък. Гражданите недоволстват най-вече срещу телекомите, ЕВН, ВиК, НОИ, НАП, ТЕЛК, а също така водят и съседски войни, които стават предмет на разискване в кабинета на обществения посредник.

Осем от жалбите са насочени и срещу съдебни решения, тъй като това е извън компетентността на омбудсмана той не се е произнесъл и не е съдействал по тези молби на гражданите. Само един от всички сигнали е постъпи анонимно. Девет от жалбите са били насочени срещу действия на различни общински администрации в областта. В отчета на Георги Шопов се сочи, че те са повече от предходния четири месечен период.

Един от въпросите, който е бил поставен пред омбудсмана е за кръстовището на ул. „Константин Величков“ и бул. „Цар Освободител“, където предстои да бъде изградена светофарна уредба. Двама граждани са се жалвали от липсата на инвалидни места в платените паркинги в Пазарджик. Със съдействието на Георги Шопов проблемът е бил отстранен.

Жители на „4-та“ улица в с. Росен поискали от омбудсмана да съдейства за изграждането на водопровод, това не може да се случи през тази година, пише Шопов, тъй като не е включено в строителната програма на общината.

Всеки от жалбоподателите е получил отговор от омбудсмана, в който е подробно разяснен пътят за решаването на съответния проблем и предприетите от страна на обществения посредник действия. Голяма част от гражданите са получили препоръка да внимават при сключването на договори с телекомуникационните компании, тъй като в тях има клаузи, които няма как да бъдат променени, след като веднъж вече са сключени, а условията приети от съответния гражданин.