В седем от тествани общо 13 населени места в областта, водата е негодна за пиене, сочат данните на Регионалната здравна инспекция за първите две седмици на юни. Водата е била изследвана по 12 показателя.
НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Крушата Колиформи 24 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Побит камък Колиформи 110 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 110 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Света Петка Колиформи 166 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 166 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
с. Чолаково Колиформи 131 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли 99 КОЕ /100 ml 0 КОЕ /100 ml

Взетите контролни проби, след предприетите мерки отговарят на изискванията  на  Наредба № 9/2001.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с. Смилец, общ.Стрелча Нитрати, mg/dm3 69,2 ± 5 mg/dm3  50 mg/dm3
с. Блатница, общ.Стрелча Нитрати, mg/dm3 73,8 ± 5 mg/dm3  50 mg/dm3
с. Добровница, общ.Пазарджик Сулфати, mg/dm3 282 ± 5 mg/dm3  250 mg/dm3
Изрядни са всички проби взети от минерални извори, съобщиха още от РЗИ – Пазарджик.