Председателят на ОбС Хари Харалампиев е разпоредил подписката на гражданите за спасяването на дърветата по бул. „Ал. Стамболийски“ да бъде разгледана и разисквана в ресорните комисии на ОбС, а след това и на редовното заседание, което ще се състои в четвъртък.

Общинският съвет кани представители на гражданите и подписалите подписката да присъстват на заседанията на следните комисии и по следния график:
– Днес (26.06.), от 16:30 ч. – в Комисията по жалби, сигнали и предложения на граждани.

– Вторник (27.06.), от 16:30 ч. – в Комисията по местно самоуправление.
От 16:30 ч. – Комисия по утройство на територията.
–  Сряда, от 16:30 ч. – в Комисията по екология.

От 16:30 ч. – Комисия по законност.

26ваня николова

В дискусията, която се разви и в социалните мрежи бяха направени множество предложения за решаване на казуса с дърветата. Един от примерите е с швейцарския град Люцерн, където паркоместата са разположени по начин, който не нарушава екологичната среда и в същото време ползва сянката на дърветата и автомобилите не са изложени на постоянен пек, както това се случва на голите откъм растителност паркинги.

В подписката се настоява част от дърветата да бъдат запазени, тъй като са здрави и могат да продължат да пръскат прохлада по емблематичната за града улица. Мнението им е, че паркоместата ще увеличат трафика на автомобили в центъра и ще замърсяват въздуха. Едно от предложенията е джобовете да бъдат разположени между дърветата.

Вярваме, че кметът е естет и ще оцени подобаващо предложенията ни, ремонтът е наложителен, но е по-добре сега да се вземат мерки и да не се ощетява градът от зеленина, коментират пазарджиклии.