Жителите на ул. Янтра от четната страна на номерата на улицата имат предложение към община Пазарджик и то касае проблемът с паркирането на тясната уличка. В момента единият от тротоарите ѝ е на практика неизползваем и може да се превърне в джобове за паркиране, вместо хората да задръстват с колите си платното за движение. Проблемът е сериозен, защото в края на улицата има склад за плочки и строителни материали и когато има пазаруващи, улицата се задръства от чакащи да се разминат коли. Голяма част от обитателите на съседните кооперации не ползват еждневно автомобилите си и те стоят паркирани пред домовете им. Това задръства трасето. Ако се направят джобове улицата ще бъде използваема по всяко време, а автомобилите няма да заемат полезна полощ от пътя. Предложението ще бъде отправено в писмен вид до общинска администрация и омбудсмана Георги Шопов с молба за решение на казуса.

IMG_1778