* Снимки: Иван Янушев

Бригади от роми, които събират липов цвят нанасят непоправими вреди на дърветата, които се намират в полите на Родопите край Брацигово и Пещера. Съдбата на билковата гора е незавидна сигнализираха граждани, които са станали свидетели на отрязани с резачки клони, които по-късно са били обрани и захвърлени под стволовете.

27ЛИПИ2

В сезона на изкупуване на липов цвят берачите не подбират средства, за да се доберат до по-големи количества. Тяхна жертва най-често стават дърветата извън населените места или в малките села, където няма кой да ги санкционира.

В Пазарджик „берачите“ шетат с метли и лопати, и събират окапалите под дърветата листенца. След това ги премесват с ошмулените количества и ги предават в пунктовете за изкупуване на цвят.

27кристиан227кристиан1

 * Снимки: Кристиан Ваклинов