С провеждане на обучителен лагер в УОГС „Г. Аврамов“- Юндола успешно приключи първата година на ДПУ при ОДМВР- Пазарджик.  Децата- доброволци от НУ „Никола Фурнаджиев“ гр. Пазарджик, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велинград, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера“, СУ „Христо Ботев“ гр. Септември и ОУ „Проф. Марин Дринов“ гр. Панагюрище се запознаха с компаса, топографската карта, научиха се да се ориентират в природна среда, разпознавайки маркировките и сигнализацията, овладяха техники на ходене , тактика на предвижване в планински местности, подреждане на раницата и необходимата екипировка за планината, научиха правилата за безопасност в природата, причините за нещастни случаи. С изключителен интерес подходиха към въжените екипировки и пренасяне на пострадал, научиха се да построяват палатки и биваци. В обучението освен полицейските служители, работещи по програма „Детско полицейско управление “ се включиха и партньорите им от туристически дружества „Алеко“ гр. Пазарджик и „Незабравка“ гр. Септември, както и доброволците от Планинско спасяване гр. Пазарджик.

28ДПУ-Юндола_4