Шест микроязовира на територията на Община Септември ще бъдат отдадени на концесия, решиха съветниците от местния парламент на редовното си заседание. Става дума за водоемите в Карабунар, два в землището на град Ветрен и три край село Славовица. Причината за това решение се корени във факта, че общината няма възможност да обгрижва язовирите, а когато те бъдат наети, бъдещите им стопани ще вкарват пари в хазната и ще бъдат отговорни за случващото се с водохранилищата. Засега решението е само шестте обекта да се предоставят на концесия, но не е разработен механизмът и процедурата, по които ще се осъществи това.