Завърши първото издание на Лятна младежка творческа резиденция за нематериално културно наследство Радилово. От 24 до 30 юни, една седмица изпълнена с много емоции, работа и приятни изживявания, младежи от Радилово и гости се забавляваха с различните работилници: тъкане на стан, мелене на жито, квасене, сирене, биене на мляко, плъстене на вълна и месене на хляб, разказа секретарят на читалище „Зора“ – Марена Вачкова.

30марена1

 

Научиха стари радиловски песни и танци. Разходиха се до местността „Никулска черква“, посетиха Етнографската експозиция на РИМ гр. Пазарджик, средновековната крепост „Перистера“ в гр. Пещера и Историческия музей в гр.Пещера. Естествено опитаха и пещерска татлия. Преди да си получат документа за пазители на нематериално културно наследство, участниците се почерпиха с произведените мляко, сирене, извара, масло и хляб. С приятелски чувства се разделихме в очакване на следващото издание през 2018 година.