Опасно гъбичноно заболяване продължава да унищожава боровите гори в областта. Засегнати са основно единични и групови насаждения от бял и черен бор, които се срещат предимно над 800 м. надморска височина, съобщиха лесовъди. Цели пасажи от гората над Цигов чарк, Равногор, Атолука и други селища и курортни зони са засегнати от микроорганизмите и единственото спасение е санитарна сеч, за да не се разпространи на здравите дървета.

Съхненето на иглолистни култури със средна възраст 40-50 години, създадени в райони с надморска височина до 700-800 метра, е обхванало над 1000 дка държавни гори и още толкова общински и частни, и има ясно изразен патологичен характер. За отделните региони на страната интензивността на процеса е различен, посочват лесовъдите.

Гъбата не може да бъде унищожена с никакви химически препарати и единственото спасение е санитарната сеч. Става въпрос за т.нар. Сфаеропсис сапинеа, която е изолирана в България от специалисти на БАН за първи път преди 25 години в Родопите. За съжаление, тя няма – поне засега – естествени врагове, които да спомогнат за унищожаването й

Признаци за загиване на дърветата се наблюдават от няколко години, но специално тази година, има съчетаване на различни фактори, благоприятстващи развитието на гъбата. Сушата според експертите се отразява на иглолистните гори и във високите пояси, но не толкова забележимо.