Анна Маккензи, PPS.org

*Текстът се публикува със съкращения

В един град улицата трябва да е най-важна. Това е първата институция на града. Улицата е помещение по споразумение, обществено помещение, стените на което принадлежат на собствениците на сградите, и са отдадени на града за общо ползване. Таванът му е небето. Днес улиците са безразлично движение, което изобщо не принадлежи на къщите, към които отвежда. Така че нямате улици. Имате пътища, но нямате улици.

Това са мисли на един отдавна тръгнал си от този свят архитект. Луис Кан, изключително интересен и като човек, и като творец. И явно е бил гений, защото съдбата на гениите е да умират сами. Забравени от обществото, понякога на улицата. Блъснати от трамвай, като Гауди или в тоалетната на нюйоркската гара „Pennsylvania Station“ през 1974 г. Като Кан. Но и двамата оставили неизтриваема диря след себе си, в създаването на пространства.

Улицата е „първата институция на града“, пише архитект Луис Кан, и дори да не ги разпознаваме винаги, улиците все още са мощна сила в оформянето на нашите физически и психически пейзажи. Ние ги именуваме – в памет на президенти, герои, идоли, лидери или литературни фигури. За собствените ни животи и преживявания, те са места за празнуване и бунт:

Територия за летни блок партита и празнични паради, те са и мястото, където се събираме, за да изразяваме общественото несъгласие. Когато улиците функционират добре в ежедневието, те осигуряват възможност на хората да се свързват по начин, който не може да има никое друго обществено пространство.

Въпреки централната роля, която те продължават да играят в нашия живот и спомени, днешните улици не функционират на много нива. Някога те са били центрове за многоцелево използване, като места, където децата могат да играят и където съседите и непознатите ще спрат за разговор, а днес те са се превърнали в основен пристан на автомобилите.

Отвъд проблемите, свързани с трафика и безопасността, много от най-неотложните предизвикателства на нашето поколение са свързани по някакъв начин с нашите отношения с улиците и обкръжаващата ги среда: Намалената физическа активност е водещ виновник на сегашните ни епидемии от затлъстяване и хронични заболявания; Липсата на достъп до добри места за общуване доведе до широка социална изолация и депресия (особено сред по-възрастните хора); Увеличените емисии на превозни средства доведоха до понижаване на качеството на въздуха и допринесоха за парниковите газове, причиняващи изменението на климата;

Липсата на възможности за транспорт за много общности е причинила неравномерен достъп до работни места, социални услуги, здравословни хранителни възможности и взаимодействие на общността. Ясно е, че трябва да започнем да мислим сериозно за това как можем да обърнем тези тенденции и да започнем да превръщаме улиците обратно в места – дестинации за култура, творчество и общност. Ако улиците „загубиха своето значение от гледна точка на своя дял от земята“ и тяхната „важна роля в оформянето на културата и историята на градовете“, както е посочено в доклада на UNHabitat за 2013 г., как сме се отдалечили толкова от този идеал ?

08Париж

Трафикът и капацитетът на пътя не са само неизбежни последствия от напредък и растеж. По-скоро те са резултат от съзнателни планове за проектиране и организиране на общностите около частния автомобил. Когато модерният за времето си архитект Льо Корбюзие, през 1924 г. , разглеждал градската улица като „машина за производство на трафик“, задръстванията вече причинявали сериозни проблеми в големите градове като Париж и Ню Йорк.

„Задръстванията са толкова много“, пише той, „че в Ню Йорк бизнесмени оставят автомобилите си в покрайнините и вземат метрото за офиса. Изумителен парадокс! „Неговото решение? Проектирайте улици единствено около автомобила – елиминирайте пешеходците, широките булеварди и кафенетата на тротоарите. Това не само ще облекчи нежеланото задръстване, но също така би намалило социалните проблеми като престъпност и обществена бунт.

Накратко, поради самодоволните предположения, че колата е и винаги ще бъде крал в Америка, през по-голямата част от миналия век градовете и общностите са проектирани, да посрещат по-скоро нуждите на мобилността, отколкото човешките нужди, като социално взаимодействие, физическа активност или Връзка към мястото. Все още имаме нужда от магистрали, разбира се. Пътищата, които улесняват ефикасното пътуване от точка А до точка Б, са от съществено значение за националната икономика, за нашата мобилност и за съвременния живот. Но някои от нашите улици – особено тези в нашите градове, квартали и центрове – трябва да станат по-многофункционални, за да настанят по-голямо разнообразие от дейности и потребители.

Макар че нашите ценности и демографски особености са се променили драстично през последните 70 години, принципите за планиране и инженеринг, които използваме, за да проектираме и регулираме улиците ни и градовете, не са. Освен ако не направим някои значителни промени, ще продължим да постигаме едни и същи резултати: няколко изолирани страхотни места, свързани с улици, доминирани от автомобили, безразборно разрастване, лошо физическо здраве, социална изолация и разрушени общности с ниски доходи. Това е лошата новина.

Добрата новина?

Това не трябва да бъде по този начин! Улиците отново могат да се превърнат в процъфтяваща, заобикаляща среда за хората, а не само за автомобилите. Улиците в центъра на града могат да станат културни дестинации, а не само монотонни маршрути до и от работното място. Уличните квартали могат да се превърнат в безопасни зони за игра за деца, а търговските зони могат да станат големи булеварди, които приветстват пешеходците, продавачите, велосипедистите и шофьорите. Как? Като се съсредоточим върху създаването на страхотни места и централизираме този процес в нашите политически и планови рамки. Това е мястото, където се появяват Streets as Places.

Улиците като Места – като организационна концепция и стратегия – могат да помогнат да направят път за тези трансформации. Като използваме интегриращ подход към планирането, дизайна и управлението на нашите споделени обществени пространства, нарастващото движение Streets as Places помага на хората да започнат да виждат улиците в тяхната цялост – не само тяхната функция в транспортирането на хора и стоки, но жизненоважната роля, която те играят в анимирането на социалния и икономическия живот на общностите. Това не е уличен пейзаж, това е процес – става въпрос за общности, които притежават и регенерират улиците си, участват в гражданския живот и имат пряко влияние върху начина, по който изглеждат, функционират и чувстват своите обществени пространства.

Заедно можем да превърнем нашите улици – нашите най-важни обществени ресурси – в интерактивни, функционални и изпълващи места за всеки. Ето няколко начина, по които можете да се включите:

 1. Направете от своята улица място.

Помислете как можете да подобрите пространствата около блока, в който живеете или работите. Малки мерки, като засаждане на дърво или цветя, пускане на малка безплатна библиотека в предния двор или организиране на блок-парти са чудесни начини да започнете. Не забравяйте, че ако къщата или сградата ви са изложени на улицата, това е част от улицата и натрупания опит на хората, докато минават покрай нея.

08ню йорк1

  1. Организирайте открити улици. Десетки градове в цялата страна вече редовно закриват улиците си с коли за специални събития, което позволява на хората да се възползват от пълното право на път. Това е чудесен начин да помогнете на хората да видят улиците в нова светлина и да разговарят за това как да се използват нашите улици.

3. Помислете за стратегиите „По-леки, по-бързи, по-евтини“, за да подобрите и активирате улиците си. Има много сравнително евтини и бързи начини да трансформирате улиците си от наслояване в обществени арт или пейки, изграждане на улични седалки или парцели, права за проекти, които дават приоритет на пешеходците, провеждане на специални мероприятия или концерти на улицата, за осветяване на дисплеи. За по-голямо вдъхновение вижте проектите за по-добър блок и тактически урбанизъм.

 4. Подкрепете малките предприятия, които активират улиците. Местните магазини, като хардуерните магазини, хлебопекарните и кафенетата, са важни места в нашите общности. Когато се намират по главната улица, те помагат на хората да ходят, да подобряват местната икономика и да насърчават взаимодействието със съседите. Магазини на местно ниво и насърчавайте тези фирми да мислят как могат да помогнат за улесняване на улицата, за да извлекат полза от техния долен ред и квартал чрез рекламни промоционални прозорци или външни реклами, пейка или седалки на тротоара, атрактивно озеленяване, Участващи в местната главна улица или търговска асоциация.

5. Застъпвайте се за безопасни улици. За да накарат хората да се чувстват комфортно да ходят и да прекарват времето си на улицата, трябва преди всичко да бъдат безопасно място. Твърде много американци, особено възрастни и деца, са убивани и ранени на нашите улици всяка година. Намаляването на скоростите на превозните средства и безопасната инфраструктура за тези пешеходци и колоездене – тротоари, защитени велосипедни алеи, преходи и медиа – са от решаващо значение за превръщането на улицата в място за хората. Научете за ролята на местните транспортни агенции в дизайна на улиците и как можете ефективно да повлияете на тези процеси, като изтеглите „Гражданското ръководство за по-добри улици“ тук. Безплатно е!

6.Помолете местните транспортни фирми и избраните служители да подкрепят мерки, които разпознават улиците като места за хората, а не за автомобилите.

7. Улиците трябва да бъдат безопасни за пешеходците и колоездачите; Те трябва да имат места за събиране; Те трябва да подчертаят местните таланти и да се доближат до превозните средства по време на специални тържества или за пазарни дни. Разгледайте „Какво прави едно място чудесно“ на PPS, за да помогнете за диагностицирането на това, в какво се превърщат улиците на вашата общност.

8.Мисли отвъд станцията. Донесете живот на местните градски спирки! Хората, които чакат автобуса или метрото, заслужават да виждат около себе си красота, вместо да стоят до облепени с безброй плакати стени. С някои малки преустройства и творчески дизайн транзитните спирки могат да бъдат места, където хората действително искат да прекарват времето си.