12колорадо

Търсени са хора със средно образование, готови да работят в екип.

Още подробности в jobs.bg или чрез заявление, което може да се получи и подаде във фирмения магазин  на компанията на ул. „Царица Йоанна“ №27 и на портала на производствената база на ул. „Г. С. Раковски“ №11.