През    май 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Броят на стаите в тях е 2 025, а на леглата – 4 030. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях намаляват – 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г. е 35 121, или с 15.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 15.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на български граждани и 83.7% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 15.3 и 16.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 20.9%, следвани от Русия – 20.0% и бившата югославска република Македония – 6.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. в област Пазарджик  намаляват с 10.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 15 096. От всички пренощували лица 91.7% са българи, като по-голямата част от тях (82.9%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 256, като 84.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2017 г. е 29.2%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 36.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (14.1%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 6.0 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е с 8.4 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 1.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2017 г. достигат 1 637 154 лв., или с 16.6% по-малко сравнение с май 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български – със 17.4% ,така и от чужди – с 12.3%.