Кметът на Община Сърница – Неби Бозов се среща с новият директор на Областно пътно управление Пазарджик инж.Мая Шимбова, съобщиха от общинска администрация. Основна тема на разговора беше състоянието на републиканския път 843 – Велинград – Сърница– Област Смолян (до местността Кантона). Г-жа Шимбова беше запозната с извършената от общината да момента работа по почистването на канавките около пътя от наслоените пластове пясък, резултат от зимното снегопочистване.

Областно пътно управление започва кърпеж на асфалтовите дупки по пътя от Велинград за Сърница. За първи път в ремонта ще се използват машини от типа patch matic, които освен подмяна на асфалта, обработват и самата основа на пътя, като запълват повърхността със смес от натрошен камък и бетон.
Също така на вниманието на г-ж Шимбова бе поставен и проблемът с изключителното лошото състояние на пътя от м. Крушата до границата с област Смолян и Община Доспат.

Представена бе и подписката, събрана от над 2000 човека с искане отсечката да се ремонтира. От Областно пътно управление увериха, че са предприети необходимите стъпки за предоставянето на проекта в Агенция „Пътна инфраструктура”, за да може да се финансира със средства от инвестиционната програма на агенцията. Проектът е на стойност 3,5 милиона лева. 

Община Сърница още с отделянето си като административна единица сигнализира за наболелия проблем със състоянието на пътя на ресорните институции – Областна администрация Пазарджик, Областно пътно управление Пазарджик, Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С изх.№1122/19.07.2016г. до Директора на ОПУ Пазарджик бе изпратена подписка, в която над 2000 жители и гости на общината изразяват огромната необходимост от цялостно реновиране на въпросния републикански път. В началото на месец юни тази година общинска администрация отново информира АПИ и ОПУ Пазарджик за необходимостта от извършването на цялостен основен ремонт на отсечката от м.Крушата до м.Кантона, тъй като пътят е силно деформиран и непроходим при нормални условия, както и че евентуално предприемане на временно закърпване е нецелесъобразно предвид факта, че основата е разрушена. 

Въпросната отсечка е от голямо значение за общината. По нея всекидневно преминават огромен брой жители, работници и туристи. Лошото ѝ състояние възпрепятства реализацията на бизнеса и услугите. Освен това тя свързва общината с областните центрове Смолян и Благоевград.