Настоящият сезон също се оказа благодатен за археолозите, проучващи селищната могила до с. Юнаците, община Пазарджик. Една от най-значимите находки до момента е кръгла златна апликация с диаметър 2,8 см. Тя е от типа на т. нар. антропоморфни златни амулети, познати от Варненския халколитен некропол. Датира се във втората половина на V хил. пр. Хр. Проучванията на обекта продължават до 25 август, като ежедневно многобройни находки обогатяват представите ни за живота на древното население по тези земи.

Ценната находка вече е съхранена във фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик.

Ето как в началото на август миналата година цяла Европа заговори за Юнаците – ТУК