Във връзка с получено на 18.07.2017г. писмо-уведомление от РИОСВ Пазарджик за изтичане на дренажни води от открит рудник «Цар Асен» в река Луда Яна, Регионалната здравна инспекция в Пазарджик предприе незабавно мерки.
На 18 юли екип от РЗИ, съвместно със служители на ВиК Пазарджик извърши вземане на проби питейни води от централния водоизточник, снабдяващ селата Цар Асен и Росен, както и от вътрешната водопроводна мрежа /пунктове/ в двете населени места.
Пробите ще бъдат анализирани в лабораториите на РЗИ Пазарджик и РЗИ Пловдив. До излизане на резултатите РЗИ Пазарджик препоръчва водата в двете населени места да не се ползва за питейни нужди.