Произведено е първото масло от лавандуловите насаждения по Окисно насипище на рудник „Асарел“. „Добитата продукция е в размер на 110 килограма лавандулов цвят, който вече е преработен“, обясни инж. Йордан Рабухчиев, който е минен инженер в „Асарел-Медет“АД и консултант по проекта.

26асарел1

Лавандулата бе засадена по откоса на Окисно насипище преди две години на обща площ около 1 декар с експериментална цел. Определените опитни петна бяха покрити със зелено мулчиращо платно, за да не се окопават растенията. Извършена бе и подготовка на почвата с хумус и пепелина. Лавандуловите насаждения са част от проект за рекултивация на Окисно насипище, който е на стойност над 10 милиона лева и се реализира за първи път в света. Уникалното при него е, че се извършва техническа и биологична рекултивация на такова минно съоръжение, което още е в процес на експлоатация.

Реалният добив от лавандуловите насаждения ще се види след поне четири години, колкото време е нужно, за да се развият растенията. Първото шишенце с лавандулово масло вече е изложено във фирмената експозиция на „Асарел-Медет“АД.